"KICKONTWERP",
de virtuele studio van
KICK LEIJH:
"Hier verbeeld ik ideeën  zodanig, dat ze werkelijkheid  kunnen worden en de  werkelijkheid zodanig, dat de  idee erachter zichtbaar  wordt."